Kathmandu, Nepal - dylane1

Entrance to Shiva shrine — Durbar Square, Kathmandu, Nepal