Kathmandu, Nepal - dylane1

Durbar Square, Kathmandu, Nepal