Tian Tan Buddha - dylane1

Tian Tan Buddha, Hong Kong

statue