Hangzhou, China (杭州) - dylane1

Tidal Bore on the Qiantang River, Hangzhou, China

river