Hangzhou, China (杭州) - dylane1

Lingyin Temple, Hangzhou, China

artstatue