Hangzhou, China (杭州) - dylane1

Hangzhou, China

pagoda