Guangzhou, China (广州) - dylane1

Torrential downpour, Guangzhou, China

rainweather